زهرا زارع

زهرا زارع

زهرا زارع، شهریور ۱۳۶۲ در شیراز متولد شد. وی از نوجوانی علاقه‌ی وافری به ادبیات عرفانی داشت و به گفته‌ی خودش در شانزده سالگی کشف‌المحجوب و منازل السائرین را با شوق بسیار خواند. رساله‌ی دکترای او با عنوان «نسب‌نامه و طریقه‌ی عرفانی شیخ اشراق» برگزیده‌ی پنجمین دوره‌ی جایزه‌ی دکتر فتح‌الله مجتبایی شد.

کتاب های زهرا زارع

تبارنامه اشراقیان