احمد رجبی

احمد رجبی

احمد رجبی متولد سال 1364 ، نویسنده و استادیار گروه فلسفه دانشگاه تهران است. او دارای مدرک کارشناسی حقوق از دانشگاه تهران سال 1388 و مدرک کارشناسی ارشد (1390) و دکتری (1395) فلسفه از همان دانشگاه می باشد. وی تا کنون چندین مقاله و کتاب به چاپ رسانده است.

کتاب های احمد رجبی

تناهی استعلایی