استیون سایکس

استیون سایکس

استیون وایتفیلد سایکس زاده ی 1 آگوست 1939 و درگذشته ی 24 سپتامبر 2014 ، اسقف کلیسای انگلیس و دانشگاهی متخصص الهیات بود. وی از سال 1974 تا 1985 استاد الهیات در دانشگاه دورام بود و از 1985 تا 1990 همین پست را در دانشگاه کمبریج داشت. وی از سال 1999 تا 2006 مدیر کل کالج سنت جان دورهام بود. وی در زمان ریاست کالج سنت جان و در دوران بازنشستگی به عنوان دستیار اسقف افتخاری در دیوایس دورهام خدمت کرد.

کتاب های استیون سایکس