ریموند پلنت

ریموند پلنت

ریموند پلنت متولد 19 مارس 1945 دانشگاهی از حزب کارگر انگلیس است. لرد پلنت در مدرسه هالوک در گریمسبی ، کالج کینگ لندن (لیسانس فلسفه در 1966) و دانشگاه هال (دکترا) تحصیل کرده است. وی در حال حاضر استاد فقه و فلسفه سیاسی در کالج کینگ لندن و استاد الوهیت در کالج گرشام است و قبلاً از سال 1994 تا 2000 به عنوان استاد کالج سنت کاترین آکسفورد خدمت کرده است. وی همچنین عضو افتخاری کالج هریس منچستر است و قبل از انتقال به آکسفورد، استاد اندیشه سیاسی در دانشگاه ساوتهمپتون بود و پیش از آن مدرس ارشد فلسفه در دانشگاه منچستر.

کتاب های ریموند پلنت

هگل