کنت مک لیش

کنت مک لیش

جان کنت تیرل مک لیش ، معروف به کنت مک لیش (1940-1997) نویسنده ، نمایشنامه نویس و مترجم انگلیسی بود. مک لیش ، "معتبرترین و پرکارترین مترجم نمایشنامه در بریتانیا" ، همه نمایشنامه های کلاسیک یونانی را که از آنها بازمانده است ، بیشتر نمایشنامه های هنریک ایبسن و ژرژ فیدو ، و نمایشنامه های فردی پلاتوس ، مولیر ، آلفرد جاری ، آگوست استریندبرگ ، ایدین فون هوراوات را ترجمه کرده است.

کتاب های کنت مک لیش

ارسطو