تونی گوردون

تونی گوردون

در طول 40 سال فعالیت شغلی، تونی گوردون یکی از موفق ترین و سودآورترین مشاغل خدمات مالی انگلیس را ایجاد کرد. در حالی این کار را انجام داد که او خود را به عنوان یکی از موفق ترین تمرین کنندگان و شناخته شده ترین شخصیت ها در زمینه خود معرفی کرد. او رئیس سابق L.I.A است که اکنون به عنوان انجمن مالی شخصی، انجمن مشاوران مالی انگلیس شناخته می شود. وی 8 سال به عنوان مشاور در هیئت مدیره تنظیم کننده خدمات مالی انگلستان خدمت کرد.

کتاب های تونی گوردون