ارل نایتینگل

ارل نایتینگل

ارل نایتینگل (Earl Nightingale) (12 مارس 1921 - 25 مارس 1989) سخنران و نویسنده رادیو آمریکایی بود و بیشتر به موضوعات رشد شخصیت انسان، انگیزه و وجود معنادار می پرداخت. او صداي اوايل دهه 1950 آسمان كينگ، قهرمان يك سريال ماجراجويي راديويي بود، و از 1950 تا 1956 مجري برنامه راديويي WGN بود. نايتنگيل نويسنده كتاب عجيب ترين راز بود، اقتصادداني كه تري سویج آن را "" از کتابهای انگیزشی بزرگ در همه زمانها. " می داند.

کتاب های ارل نایتینگل

از همه جلوتر باش