جان تیزدال

جان تیزدال

جان دی تیزدیل یک محقق برجسته در دانشگاه آکسفورد و سپس در واحد علوم شناختی و مغز در کمبریج بود. او تمرکز خود را به درک شناختی از افسردگی اختصاص داد. تیزدیل پیشگام پیشرفت شناخت درمانی در انگلستان بود. وی یکی از بنیانگذاران شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، MBCT بود. او جوایز بسیاری را برای تعریف از کار خود دریافت کرده است و اکنون بازنشسته است اما هنوز هم مدیتیشن و ذهن آگاهی را آموزش می دهد. وی یک جایزه دانشمند برجسته از انجمن روانشناسی آمریکا دریافت کرده است و به عنوان عضو آکادمی انگلیس و آکادمی علوم پزشکی انتخاب شده است. وی در حال حاضر بازنشسته است و در تمرین و آموزش مراقبه و ذهن آگاهی به دنبال منافع شخصی خود است.

کتاب های جان تیزدال