دایستز تیتاور سوزوکی

دایستز تیتاور سوزوکی

 دایستز تیتاور سوزوکی (Daisetsu Teitaro Suzuki) (وی نام خود را "Daisetz" در سال 1894 گذاشت؛ 18 اکتبر 1870 - 12 ژوئیه 1966) نویسنده ژاپنی کتاب و مقاله هایی در مورد بودیسم ، ذن (چان) و شین بود که در گسترش علاقه به ذن و شین نقش مهمی داشتند (و فلسفه خاور دور به طور کلی) به غرب. سوزوکی همچنین مترجم پرکاری ادبیات چینی، ژاپنی و سانسکریت بود. سوزوکی چندین دوره طولانی را به تدریس یا سخنرانی در دانشگاه های غربی گذراند و سالها را به استادی در دانشگاه اتانی، یک مدرسه بودایی ژاپنی اختصاص داد.

کتاب های دایستز تیتاور سوزوکی

سن گایی، استاد ذن


مقدمه ای بر ذن بودیسم