اولریش هاسه

اولریش هاسه

اولریش مایکل هاسه (متولد 1962) فیلسوف انگلیسی و مدرس اصلی فلسفه در دانشگاه متروپولیتن منچستر است. وی یکی از اعضای ارشد آکادمی آموزش عالی و سردبیر مجله مجله انجمن پدیدارشناسی انگلیس است. هاسه به خاطر تخصص خود در فلسفه فردریش نیچه مشهور است.

کتاب های اولریش هاسه

موریس بلانشو