تیلو زاراتسین

تیلو زاراتسین

تیلو زاراتسین (متولد 12 فوریه 1945) سیاستمدار آلمانی و عضو سابق SPD، نویسنده، سناتور امور مالی ایالت برلین از ژانویه 2002 تا آوریل 2009 و عضو سابق هیئت اجرایی دویچه بوندس بانک تا سال 2010 است.
وی پس از انتشار یک کتاب جنجالی در مورد مهاجران مسلمان در آلمان در سال 2010 به خوبی شناخته شد. وی در کتاب Deutschland schafft sich ab (آلمان خود را لغو می کند)، آنچه را به نظر او عدم موفقیت در سیاست مهاجرت آلمان پس از جنگ است، تقبیح می کند، و این باعث جنجال در سراسر کشور می شود. در مورد هزینه ها و مزایای چند فرهنگ گرایی. در نتیجه، وی از تاریخ 31 ژوئیه 2020 دیگر عضو SPD نیست.

کتاب های تیلو زاراتسین

آلمان رو به فرسایش