رز اسلاتر

رز اسلاتر

رز اسلاتر یک مشاور و مربی مدیریت در انگلستان است که درزمینه های صنعت ، بازرگانی ، خدمات عمومی و نظامی کار کرده است. وی سالها افراد را مدیریت کرده و در زمینه مدیریت تیمها مشاوره داده است.

کتاب های رز اسلاتر

رازهای مدیریت افراد