متیو بچلور

متیو بچلور

متيو بچلور تجربه گسترده ای در زمینه انتشارات ، طراحی و مدیریت برند دارد. وی پیش از این مشاور انتشارات Nuffield Trust و همچنین مدیر آژانس ارتباطات MB بود که در زمینه طراحی و ارتباطات برای اتاق های فکر ، سازمان های بهداشتی و غیرانتفاعی فعالیت می کرد. قبل از آن ، متیو هشت سال را در کنفدراسیون NHS به عنوان رئیس انتشارات و طراحی گذراند ، و در این مدت وی همچنین در سیاست های ارتباطی و هیئت مدیره نقش داشت.

کتاب های متیو بچلور

رازهای مدیریت پروژه