عباس خاراباف

عباس خاراباف

عباس خاراباف متولد سال 1364، دانش آموخته مهندسی هوافضا است. او از سال 1384 به صورت حرفه‌ای در رسانه‌های مختلف به روزنامه‌نگاری علمی و ترویج دانش و فناوری مشغول بوده است. عباس خاراباف سابقه سردبیری، دبیری تحریریه و دبیر سرویسی چندین نشریه معتبر را دارد.

کتاب های عباس خاراباف

رازهای فضا


ژرفای فضا