رابرت هایلبرونر

رابرت هایلبرونر

رابرت ال. هايلبرونر (24 مارس 1919 - 4 ژانویه 2005) اقتصاددان و مورخ اندیشه اقتصادی آمریکایی بود. هايلبرونر نویسنده حدود 20 کتاب، بیشتر با کتاب "فیلسوفان دنیوی: زندگی، زمان و ایده های بزرگ اندیشمندان اقتصادی" (1953)، بررسی زندگی و مشارکت اقتصاددانان مشهور، به ویژه آدام اسمیت، کارل مارکس، و جان مینارد کینز شناخته شد.

کتاب های رابرت هایلبرونر

بزرگان اقتصاد