هنری دیوید ایکن

هنری دیوید ایکن

هنری دیوید آیکن (1912–1982)، فیلسوف آمریکایی بود. آیکن در پورتلند، اورگن متولد شد و در دانشگاه های کلمبیا، واشنگتن، هاروارد (65 - 1946) و براندیس (80–1965) به تدریس مشغول شد، در زمینه اخلاق، زیبایی شناسی و تاریخ فلسفه تخصص داشت.

کتاب های هنری دیوید ایکن

عصر ایدئولوژی