امیلی سون

امیلی سون

امیلی سون یک روزنامه نگار مستقل در مینیاپولیس، مینه سوتا است که داستان های او در نیچر، لس آنجلس تایمز، دیسکاوری نیوز، اخبار ایالات متحده و گزارش جهانی، اخبار علمی و سایر نشریات ظاهر شده است. تکالیف او را به کوبا، ترکیه، آمازون پرو، سوئد، فیجی و فراتر از آن منتقل کرده اند.

کتاب های امیلی سون

شناخت صدا


شناخت نور


نیرو و حرکت


دستگاه گوارش