امبر کایزر

امبر کایزر

امبر کایزر (Amber J. Keyser) یک بالرین سابق و یک زیست شناس تکاملی است که کتاب های داستانی و غیر داستانی را برای کودکان و نوجوانان می نویسد. رمان های بزرگسالان جوان او شامل Pointe ، Claw و Way Back From Broken است.

کتاب های امبر کایزر

رمزگشایی از ژن ها


اصول زندگی سلولی