رضا رادفر

رضا رادفر

رضا راد فر متولد سال 1354، نویسنده ایرانی است.

کتاب های رضا رادفر

مدیریت بازاریابی دیجیتال


مدیریت تکنولوژی


مدیریت فناوری اطلاعات سبز