پویا صالحی

پویا صالحی

پویا صالحی متولد سال 1370 ، نویسنده و نمایشنامه نویس ایرانی می باشد.

کتاب های پویا صالحی

پادشاه گل ها