هری تورنتون مور

هری تورنتون مور

هری تی مور (1901-1981) از سال 1957 تا 1976 استاد انگلیسی در دانشگاه ایلینوی جنوبی در کاربوندیل بود. وی در 2 اوت 1908 در اوکلند، کالیفرنیا متولد شد و تحصیلات خود را در دانشگاه شیکاگو در سال 1934 آغاز کرد. وی همچنین مدرک تحصیلی را در دانشگاه نورث وسترن و دانشگاه بوستون کسب کرد.

کتاب های هری تورنتون مور

ئی. ام. فارستر