کرک کرنات

کرک کرنات

کرک کرنات زاده ی نوامبر سال 1964 ، استادیار زبان انگلیسی در دانشگاه ایالتی تروی مونتگومری است. او نویسنده "اقتصاد خردمندی : داستان پردازی و اختصار در داستانهای کوتاه آمریکایی" (1997) و "ارنست همینگوی و جنبش مدرنیسم در تبعید" (2000) است.

کتاب های کرک کرنات