سوزان موادی داراج

سوزان موادی داراج

سوزان موادی دراج نویسنده فلسطینی آمریکایی است. وی چندین مقاله در مورد زنان عرب و عرب آمریکایی و فمینیسم و همچنین مجموعه داستان کوتاه "وراثت تبعید" نوشته است که جوایز زیادی را به دست آورد. یک سرزمین کنجکاو: داستانهایی از خانه، جایزه داستان کوتاه گریس پلی را دارد و در لیست کوتاه جایزه کتاب فلسطین 2016 قرار گرفت. وی در سال 2016 جایزه کتاب آمریکایی را از آن خود کرد و هنرمندان ایالات متحده در سال 2018 به وی یک بورس بنیاد فورد اعطا کردند.

کتاب های سوزان موادی داراج

گابریل گارسیا مارکز