نیکلا ابرن

نیکلا ابرن

پدر و مادرش نیكولا اوبرن را از تماشای تلویزیون در صبح شنبه ممنوع شدند و از آن زمان به بعد نقاشی می كشید. او در سنگاپور بزرگ شده و در اطراف آن رنگهای زنده مناطق استوایی محاصره شده است و حتی قبل از کشف دوره تصویرگری در کالج هنر ادینبورگ، حتی در مورد حرفه ای سازی چیزی نشنیده بود. او استادانی در زمینه چاپ از کالج هنر کمبرول دارد. نیکولا اوبرن وقتی که باید روی چیز دیگری کار کند بیشتر ایده هایش را برای کتاب های کودکان می گیرد و تمام شخصیت های خود را بر اساس افرادی که می شناسد بنا می کند. او در انگلیس زندگی می کند.

کتاب های نیکلا ابرن