تونیو مالیکا

تونیو مالیکا

آنتونیو مالیکا موری در 8 مارس 1967 در مکزیکو سیتی متولد شد. وی بین سالهای 1985 تا 1989 در دانشگاه ملی مکزیک در رشته مهندسی کامپیوتر تحصیل کرد. در سال 1989 وی مجله ادبی Acimut را تأسیس کرد.

کتاب های تونیو مالیکا

پاسکوال