هیو هرنبی

هیو هرنبی

هیو هرنبی نویسنده ی بریتانیایی ، تاریخ مدرن را در دانشگاه آکسفورد تحصیل کرد ، شش سال را به عنوان سرپرست موزه ملی فوتبال در پرستون گذراند و عضو Lancashire Evening Post و Lancashire Life بوده است.

کتاب های هیو هرنبی

دانشنامه مصور فوتبال