پال ای وودز

پال ای وودز

ویراستار پاول وودز روزنامه نگار، نویسنده و محققی است که عناوین اولتراسکرین شامل کتابهایی درباره جوئل و اتان کوئن، پیتر جکسون و تیم برتون است. او در لندن زندگی می کند.

کتاب های پال ای وودز