اتو کروزه

اتو کروزه

اوتو کروزه (متولد سال 1948 در هالاین) روانشناس آلمانی و محقق تحریریه است. وی در ایجاد تحریرهای آکادمیک به عنوان یک زمینه تحقیقاتی و در دسترس قرار دادن مهارت های نوشتاری از نظر تعلمی کمک کرده است. وی روش های تدریس را برای نوشتن دانشگاهی در زمینه های مختلف و سطوح آموزشی توسعه داد و فرهنگ نوشتن را در رشته ها و کشورهای مختلف بررسی کرده است.

کتاب های اتو کروزه

فن و هنر داستان نویسی