ویلیام کین

ویلیام کین

ویلیام کین به عنوان استاد زبان انگلیسی در CUNY و کالج بوستون، یک حرفه برجسته داشته است، جایی که به نسلی از دانشجویان کمک کرد تا نثر خود را بهبود بخشند. کین نویسنده شش کتاب است از جمله پرفروش بین المللی ART OF KISSING (سنت مارتین 1991؛ نسخه های تجدید نظر شده 1995 و 2005)، که بیش از 100000 نسخه در ایالات متحده به فروش رساند و به نوزده زبان ترجمه شد. محبوبیت چشمگیر این عنوان، مجموعه ای از کتابهای پیگیری موفقیت آمیز را با سنت مارتینز راه اندازی کرد: کتاب KISSES (1993) ، ART OF HUGGING (1996) ، ART کتاب سوء استفاده از پرسش ها و پاسخ ها (1999)، و KISS LIKE A STAR (2007). عنوان خود کمک کنی کتاب BIRTH ORDER BREK OF LOVE توسط انتشارات دا Capo / Perseus Books در سال 2008 منتشر شد. کتاب او WRITE LIKE THE MASTERS توسط نویسنده Digest در سال 2009 منتشر شد.

کتاب های ویلیام کین