مسعود عطایی

مسعود عطایی

مسعود عطايي متولد سال 1322، داستان‌نويس و شاعر ساكن آلمان است. مسعود عطايي متولد فروردين‌ماه 1322 در ورامين است كه بيش از 45 سال است در خارج از ايران سكونت دارد. از جمله آثارش به مجموعه‌هاي شعر «چكامه‌هاي غربت»، «شعله‌هاي پاييزي»، «فصل خاموشي» (كه در آلمان به زبان فارسي منتشر شد) و مجموعه‌هاي داستان «بر بال‌هاي خيال» و «بيراهه‌ي هوس» مي‌توان اشاره كرد.

کتاب های مسعود عطایی