عباس میلانی

عباس میلانی

عباس ملک زاده میلانی(متولد ۱۳۲۸) مورخ، ایران شناس و نویسنده ای ایرانی و ساکن آمریکا است. میلانی مدیر برنامهٔ مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد و استاد فراخوانده دانشکدهٔ علوم سیاسی آن دانشگاه است. او همچنین همکار و یکی از سرپرستان پروژه دموکراسی ایران در موسسه هوور است. وی برادر محسن میلانی است.میلانی در ۱۳۴۵ از دبیرستان فنی اوکلند فارغ التحصیل شد و مدرک لیسانس خود را در علوم سیاسی و اقتصاد از دانشگاه برکلی، کالیفرنیا دریافت نمود و در ۱۹۷۴ دکترای خود را در رشته علوم سیاسی از دانشگاه هاوایی گرفت. او پس از اخذ مدرک دکتری، در سالهای ۱۳۵۴–۱۳۵۶ استاد دانشگاه ملی ایران (دانشگاه شهید بهشتی کنونی)او از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۶ استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بود. پس از آن نیز مدتی استاد تاریخ و علوم سیاسی و رئیس دانشکده در دانشگاه نوتردام دو نامور در کالیفرنیا بود. تا این که در سال ۱۳۸۰ به عنوان یکی از پژوهشگران موسسه هوور انتخاب شد و بدین ترتیب نتردام را به مقصد استنفورد ترک کرد.عباس ملک زاده میلانی در دوران تحصیلات یکی از اعضای سازمان انقلابی حزب توده ایران و تشکیلات کنفدراسیون دانشجویان ایرانی بود. عباس میلانی در سال ۱۳۵۶ به اتهام عضویت در سازمان های کمونیستی، بدست ساواک دستگیر و در دادگاه نظامی به یک سال زندان محکوم شد و پس از مدتی با ارائه لایحه ای در ۱۲ صفحه و اظهار پشیمانی تقاضای عفو کرده و با وساطت فرح دیبا (پهلوی)، تحت شرایط ویژه آن زمان مورد عفو شخص پادشاه قرار گرفت.ز کارهای نخست او، ترجمه کتاب مرشد و مارگاریتا بود. بعدها کتاب معمای هویدای او در ایران و خارج ایران بحث های زیادی برانگیخت، اما مهم ترین کتاب او تجدد و تجدد ستیزی در ایران است.در سال ۲۰۰۹ میلادی، دانشگاه سیراکیوز اقدام به انتشار کتابی در حیطه تاریخ معاصر ایران به قلم عباس میلانی کرد. کتاب ایرانیان نامدار، عنوان کتابی است که به نقش افراد اثرگذار در دوران سلطنت محمدرضا شاه پهلوی می پردازد.در ژانویهٔ سال ۲۰۱۱ میلادی، کتاب میلانی به نام شاه محمدرضا پهلوی دربارهٔ زندگی محمدرضاشاه پهلوی در آمریکا به زبان انگلیسی منتشر شد. نسخه فارسی و کاملتر و اصلی این کتاب در سال ۲۰۱۳ میلادی با نام نگاهی به شاه (کتاب) نگاهی به شاه در کانادا، اروپا و آمریکا چاپ شد. این کتاب مستند نگاهی به آخرین پادشاه ایران دارد.

کتاب های عباس میلانی

معمای هویدا


مرشد و مارگریتا (جلد سخت)


درباره تجدد،سیاست،فرهنگ


چین بعد از مائو


دولت و جامعه مدنی


جریان های اصلی در مارکسیسم


تجدد و تجدد ستیزی در ایران