فیلیپ لوپیت‏‫

فیلیپ لوپیت‏‫

فیلیپ لوپیت‏‫ (متولد 1943) منتقد فیلم، مقاله نویس، داستان نویس، شاعر و مدرس آمریکایی است. او برادر کوچکتر مجری رادیو لئونارد لوپیت‏‫ است. فیلیپ لوپیت‏‫ در بروکلین، نیویورک متولد شد. وی در سال 1964 با مدرک لیسانس از دانشگاه کلمبیا فارغ التحصیل شد و در سال 1979 دکترای خود را از اتحادیه موسسه و دانشگاه دریافت کرد.

کتاب های فیلیپ لوپیت‏‫

منتقدان فیلم آمریکا