جسی فاکس میشارک

جسی فاکس میشارک

جسي فاكس‌ميشارك (JESSE FOX MAYSHARK) سردبیر کارکنان خدمات خبری نیویورک تایمز، سردبیر مجله No Depression و روزنامه نگار با 13 سال تجربه کار در روزنامه های روزانه و هفتگی است، موضوعاتی از موسیقی پاپ گرفته تا اصلاحات رفاهی را پوشش می دهد.

کتاب های جسی فاکس میشارک

سینمای پساپاپ