مری کلیگز

مری کلیگز

مری كلیگز (Mary Klages) دانشیار گروه انگلیسی دانشگاه كلورادو در بولدر، آمریكا است. تحقیقات دکتر کلیگز بر ساخت و سازهای اجتماعی و نمایش اجسام در فرهنگ آمریکایی قرن 19 تمرکز دارد. وی که یک متخصص در زمینه مطالعات جنسیت و معلولیت در فرهنگ آمریکای ویکتوریا است، در حال کار بر روی پروژه ای در تقاطع های جنسی و معلولیت در گفتمان های نهادی در قرن نوزدهم است.

کتاب های مری کلیگز

درسنامه ی نظریه ی ادبی