رابرت سولومون

رابرت سولومون

رابرت سولومون (14 سپتامبر 1942 - 2 ژانویه 2007) استاد فلسفه آمریکایی در دانشگاه تگزاس در آستین بود، جایی که بیش از 30 سال به تدریس پرداخت. پروفسور سولومون برنده جوایز تدریس بسیاری از جمله جایزه استاندارد برجسته تدریس در سال 1973؛ جایزه تدریس همکاران رئیس دانشگاه تگزاس (دو بار)؛ جایزه سخنرانی فولبرایت؛ تحقیقات دانشگاه و اوقاف ملی برای کمک های مالی؛ و جایزه تدریس Chad Oliver Plan II در سال 1998 شد.

کتاب های رابرت سولومون

پرسش های بزرگ فلسفی


فلسفه اروپایی


عصر ایدئالیسم آلمانی


بیشتر بخوانید

چرا و چگونه فلسفه بخوانیم

مطالعه ی فلسفه به منظور درک چگونگی تکامل ذهن و اندیشه ی بشر در طول زمان، اهمیت بسیاری دارد