مجید سلیمانی ساسانی

مجید سلیمانی ساسانی

مجید سلیمانی ساسانی متولد سال 1362 ، پژوهشگر و مدرس مطالعات فرهنگی و رسانه و دانش آموخته دکتری علوم ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی (ره) و کارشناسی و کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه از دانشگاه تهران است. نقطه تمرکز و تمحض او در پژوهش های ارتباطی و فرهنگی را می توان مطالعات انتقادی و گفتمانی در حوزه سینما و رسانه های اجتماعی دانست. از این رو، عمده آثار مکتوب وی اعم از مقالات و کتاب ها، در این موضوع منتشر شده است.

کتاب های مجید سلیمانی ساسانی

سرمایه داری پلتفرمی


شرق شناسی هالیوود