چارلز بار

چارلز بار

چارلز بار استاد فیلم در دانشگاه آنگلیای شرقی است. او نویسنده استودیوهای Ealing (ویراستار ، ادن ، 1999) و انگلیسی هیچکاک (1999) است. وی محقق و هم نویسنده فیلم استفان فریرز به طور معمول بریتانیایی: تاریخ شخصی سینمای انگلیس (1995) بود.

کتاب های چارلز بار

سرگیجه