شیدان وثیق

شیدان وثیق

«شیدان وثیق» یکی از نویسندگان و روشنفکران ایرانی است که در‌طی این سالها بر موضوعاتی چون سکولاریسم و لائیسته بیش از پیش متمرکز گشته است. او از سال 1347 تا 1357 عضو فعال و  مدتی نیز دبیر و مسئول ارگان فرھنگی کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی شاخهء فرانسه بود که بعد از انقلاب 57 به ایران بازگشت. وی علاوه بر فعالیت سیاسی به پژوهش‌های فلسفی و سیاسی نیز روی آورد و حاصل این فعالیت‌ها مقالات متعدد و چندین کتاب است که به قلم او منتشر گشته است. نظریات او در زمینه سکولاریسم و لائیسته جالب و قابل توجه است. 

کتاب های شیدان وثیق

لائیسیته چیست؟