رسول کمالی دولت آبادی

رسول کمالی دولت آبادی

رسول کمالی دولت آبادی متولد 1361 در اصفهان ، کارشناس ارشد رشته ی ارتباط تصویری دانشکده ی هنر دانشگاه تربیت مدرس تهران (1388) ، عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران و عضو مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی ایران می باشد.

کتاب های رسول کمالی دولت آبادی