محمدمهدی احمدی معین

محمدمهدی احمدی معین

محمدمهدی احمدی‌معین در مقطع دکترای تخصصی رشته علوم سیاسی گرایش مسائل ایران از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده و نزدیک ده سال است که در مراکز پژوهشی مختلف، در زمینه مسائل ایران مشغول پژوهش است. حوزه اصلی او  مطالعات مسائل ایران با رویکردهای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، اقتصاد سیاسی، توسعه، روابط بین‌الملل و امنیت بین‌الملل است. کتاب «اقتصاد ستارگان» برگرفته از رساله دکترای احمدی‌معین است که به موضوع مهم توسعه اقتصادی در ایران می‌پردازد و الگویی عملی و بومی برای تحقق توسعه اقتصادی در شرایط سخت فعلی کشور ارائه می‌کند.

کتاب های محمدمهدی احمدی معین

اقتصاد ستارگان