عمر نصیری

عمر نصیری

عمر نصیری (متولد دهه 1960) نام مستعار یک جاسوس بلژیکی با اصالت مراکشی است که به القاعده نفوذ کرده، در اردوگاه های آموزشی در افغانستان شرکت کرده و اطلاعات را به سرویس های اطلاعاتی خارجی انگلستان و فرانسه، DGSE انتقال داده است. وی در مصاحبه اختصاصی ارائه شده در برنامه Newsnight بی بی سی در 16 نوامبر 2006 ادعا کرد که سرویس های اطلاعاتی انگلیس در اواسط دهه 1990 در مورد تهدیدات القاعده هشدار داده شدند، اما نتوانستند به سرعت عمل کنند. وی همچنین ادعا می کند که ابن الشیخ اللیبی به منظور تشویق ایالات متحده برای سرنگونی صدام حسین، به بازجویانی که به نمایندگی از ایالات متحده اقدام می کردند، عمداً به بازجویان داده است، بنابراین به القاعده اجازه می دهد از عراق به عنوان پایگاه جهادی استفاده کند.

کتاب های عمر نصیری

از افغانستان تا لندنستان