امحمد جبرون

امحمد جبرون

محمد جبرون (متولد 1971 در استان تاونات)، متفکر و مورخ، دکترای تاریخ را در سال 2005 میلادی از دانشگاه عبدالملک آل سعدی در تتوان، با موضوع "اندیشه سیاسی در مراکش و اندلس در قرن 5 هجری"، و دارای مدرک تحصیلات دانشگاهی در سال 2016 میلادی و برنده جایزه کتاب مراکش است.

کتاب های امحمد جبرون