کارین جنر

کارین جنر

کارین جنر کتابهای متنوعی را برای کودکان در هر سنی از جمله داستانی و غیر داستانی می نویسد و ویرایش می کند. کتاب تصویری وی، شروع مدرسه، یکی از هشت کتابی بود که در لیست طولانی جایزه کتاب اطلاعات انجمن کتابخانه مدرسه 2012 انگلستان در گروه سنی زیر 7 سال قرار گرفت.

کتاب های کارین جنر

با صورتم حرف می زنم