کمال السید

کمال السید

کمال‌السید، نویسنده عراقی و برگزیده دوره گذشته کتاب سال رضوی، سرانجام پس از 25 سال تابعیت ایرانی گرفت.
کمال‌السید، حدود 25 سال پیش به صورت مخفیانه به ایران گریخت و زندگی‌اش در عراق مصادره شد. پس از آن در ایران به ادامه کار و نگارش آثار داستانی و زندگی‌نامه ائمه (ع)پرداخت.
پا در میانی رضا امیرخانی، نویسنده و رئیس انجمن قلم ایران، پس از آشنایی با کمال‌السید که در جریان برگزاری کتاب سال رضوی رخ داده است از علاقه او به ایران و داشتن تابعیت ایرانی آگاه شد و نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشت و اعطای تابعیت ایران را به این نویسنده عراقی درخواست کرد.

کتاب های کمال السید

بت شکن


چهره تو قبله هر شاعر است