هانس مورشیتسکی

هانس مورشیتسکی

هانس مورشیتسکی زاده ی 1952 در هاوسبرون ، روانشناس بالینی و روان درمانگر اتریشی است. مورشیتسکی متخصص آموزش رفتار درمانی و خانواده درمانی سیستمیک بود. وی از سال 1983 تا 2014 در بیمارستان روانی لینز در بخشهای روانپزشکی بزرگسالان و روانپزشکی افرادی که دارای انواع اختلالات ، به ویژه اختلالات اضطرابی و اختلالات درد هستند ، کار می کرد. وی تا به امروز 13 کتاب و راهنمای تخصصی به ویژه در مورد انواع اختلالات اضطرابی نوشته است. وی از سال 1980 در لینز زندگی می کند.

کتاب های هانس مورشیتسکی