مهگان فرهنگ

مهگان فرهنگ

مهگان فرهنگ متولد سال 1355 ، هنرمند فیلمساز و عکاس می باشد. او دارای مدرک کارشناسی گرافیک از دانشگاه شیراز در سال 80 و کارشناسی ارشد گرافیک از  تبریز در سال 88 می باشد. وی عضو موسسه جهاني فيلم كودك و نوجوان ( cifej) ، عضوگروه آموزشی استان فارس از سال 84 تا حال ، عضو شورای داوری و پژوهشی جشنواره خوارزمی در استان فارس در بخش انیمشن و... بوده است.

کتاب های مهگان فرهنگ

سواد بصری در صحنه تئاتر