دن لافی

دن لافی

دن لافي در اوتلی متولد شد و در ایلكلی، یورك شایر غربی پرورش یافت. او اکنون در حومه گیزلی در لیدز زندگی می کند و اوقات خود را بین انگلیس و تایلند، جایی که خانواده همسر وی زندگی می کنند، تقسیم می کند. وی در دانشگاه لیدز بکت سخنرانی می کند و در آنجا دوره ای تحت عنوان "جوانان ، جنایت و فرهنگ" را تدریس می کند. وی دارای مدرک لیسانس انگلیسی در دانشگاه متروپولیتن منچستر، کارشناسی ارشد مطالعات ارتباطات از دانشگاه لیدز و دکترای جامعه شناسی از دانشگاه سالفورد است.

کتاب های دن لافی