داگلاس کلنر

داگلاس کلنر

داگلاس کلنر (متولد 1943) یک استاد دانشگاه آمریکایی است که در تقاطع تئوری انتقادی "نسل سوم" در سنت موسسه تحقیقات اجتماعی فرانکفورت یا مدرسه فرانکفورت و در مطالعات فرهنگی به روش مرکز فرهنگی معاصر بیرمنگام کار می کند، مطالعاتی که به آن "مکتب بیرمنگام" نیز گفته می شود. وی استدلال کرده است که این دو فلسفه متضاد در واقع با یکدیگر سازگار هستند. وی هم اکنون کرسی جورج کنلر در فلسفه آموزش و پرورش در دانشکده تحصیلات تکمیلی آموزش و اطلاعات در دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس است.

کتاب های داگلاس کلنر

نمایش رسانه ای


نظریه انتقادی