تکلا اس. نی

تکلا اس. نی

تكلا اس.ني نویسنده ستون "منطقه مامان" است که هر هفته در روزانه پالو آلتو منتشر می شود. مقاله ها و مقالات وی درباره رشد کودک در Baby Talk ، The Baby Guide ، Parenting ، ParentTime ، San Francisco Chronicle ، Woman Working و سایر نشریات منطقه ای و ملی در آمریکا منتشر شده است. او همچنین یک نویسنده در زمینه کسب و کار برنده جایزه و متخصص در فن آوری است. وی که از دانشگاه ایالتی میشیگان فارغ التحصیل شده است ، در پالو آلتو کالیفرنیا زندگی می کند.

کتاب های تکلا اس. نی