هلنا شین دشتگل

هلنا شین دشتگل

هلنا شین دشتگل متولد سال 1352، هنرمند ایرانی با حوزه های تخصصی اسطوره, اسلام, ایران, تیموریان, خیر و شر, دین, شاهنامه فردوسی, شمایل‌نگاری ایران,  صفویان می باشد.

کتاب های هلنا شین دشتگل